obecnie
22° C
jutro
24° C
djkubus
Czy wybierasz się na wakacje?Ostatnio na forum

 • Cyrk bez zwierząt?
  12 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Pan Bóg i wódka.
  1647 wyświetleń
  4 odpowiedzi
 • RST Pub - Wasze opinie :)
  3575 wyświetleń
  10 odpowiedzi
 • Rowerzystka ze Stali - Kla...
  1330 wyświetleń
  11 odpowiedzi
 • Muzeum Kedywu Armii Krajow...
  40 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Miasto w którym zwalcza si...
  3618 wyświetleń
  22 odpowiedzi
 • Opozycja - Stalowa Wola.
  6350 wyświetleń
  87 odpowiedzi
Przejdź do forum

Minął kolejny dobry rok – podsumowanie roku 2016 w Powiecie Niżańskim

11 stycznia 2017 14:00, autor: powiat-nisko.pl
Rok 2016 to kolejny, bardzo pomyślny rok, w którym Starosta i Zarząd Powiatu Niżańskiego V kadencji konsekwentnie realizował założone plany i projekty inwestycyjne. Ponieważ stan dróg jest jedną z podstawowych barier rozwoju Powiatu, Zarząd, jako zadania priorytetowe, traktował i traktuje przebudowę i modernizację dróg powiatowych. W roku 2016 zaplanowano bardzo dużo inwestycji drogowych, których realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych i bardzo dobrej współpracy z Gminami Powiatu. Wartość kosztorysowa zaplanowanych i realizowanych przedsięwzięć drogowych to kwota prawie 12 mln zł. Ich wykonanie, łącznie ukształtowało się na poziomie prawie 7,3 mln zł. Przekłada się to na przebudowę 19,7 km dróg powiatowych, z 291 km ogółem, na 10 odcinkach dróg. Na realizację tych zadań pozyskano ponad 4,2 mln zł, w tym:

 • w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tzw. „powodziówek”, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości 2,3 mln zł, za które przebudowano 6,651 km 4 dróg powiatowych,
 • w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości ponad 1,5 mln zł, za które przebudowano 10,234 km 2 dróg powiatowych,
 • w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości 381,8 tys. zł, które zostały przeznaczone na przebudowę mostu – 221,8 tys. zł i przebudowę 2,633 km 3 dróg powiatowych – 160 tys. zł,
Ważnym elementem jest dofinansowanie ze strony Gmin Powiatu Niżańskiego, na terenie których realizowane były zadania drogowe, od których Powiat otrzymał wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,2 mln zł. Wkład własny Powiatu w realizację tych zadań wyniósł ponad 1,8 mln zł.

Pod względem ilości przebudowanych, wyremontowanych kilometrów i liczby dróg, jak również wartości pozyskanych środków zewnętrznych, jest to najlepszy rok od początku istnienia Powiatu Niżańskiego. Efekty zrealizowanych inwestycji drogowych dostrzegamy wszyscy, korzystając, na co dzień, z przebudowanych dróg i chodników.

W roku 2016 zrealizowano również inne zadania i zakupy inwestycyjne. W sumie, w budżecie Powiatu na rok 2016, łączne wydatki inwestycyjne stanowią kwotę blisko 11 mln zł.
Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.