obecnie
14° C
jutro
23° C
djkubus
Czy wybierasz się na wakacje?Ostatnio na forum

 • Stalowa Wola pod okiem kamer?
  89 wyświetleń
  5 odpowiedzi
 • Okulista na NFZ?
  138 wyświetleń
  10 odpowiedzi
 • Własna działalność gospoda...
  1235 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • Co tak śmierdzi?
  282 wyświetleń
  5 odpowiedzi
 • RotransBUS Dawid Drózd - ...
  59 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • Agencja Ochrony - Cerbert...
  151 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • Mężczyzna chciał skoczyć z...
  5250 wyświetleń
  20 odpowiedzi
Przejdź do forum

Kolejne środki dla LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżań...

16 lutego 2017 16:00, autor: powiat-nisko.pl
W okresie od lutego do grudnia 2017 roku realizowany będzie projekt pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” współfinansowany ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Głównym jego celem będzie rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK oraz Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

W ramach projektu pozyskać można mikrodotację, która będzie można przeznaczyć na realizację rożnych akcji i inicjatyw społecznych w obszarze np.: pomocy społecznej, integracji, promocji zdrowia, aktywizacji zawodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki, ekologii, kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych sfer. Młoda organizacja pozarządowa będzie mogła również przeznaczyć przyznaną dotację na własny rozwój – zakup sprzętu i środków umożliwiających działalność organizacji.

Bezpośrednimi adresatami zadania są:

 1. młode organizacje pozarządowe – organizacje lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację (roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł);
 2. grupy nieformalne – nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej (grupa nieformalna będzie mogła obiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizacje projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego);
 3. grupy samopomocowe – traktowane jako dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków;
 4. patroni – organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mogą ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia;
 5. obywatele/mieszkańcy województwa podkarpackiego – osoby biorące udział w działaniach animacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Operatorów na terenie woj. podkarpackiego.
Minimalny czas trwania inicjatyw – 2 miesiące, kwota dofinansowania: 2 – 5 tys. zł, limit dostępnych środków: 450.000 zł, wkład własny – minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Zasady aplikowania i aktualne informacje znajdą się na stronie projektu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl.

Władze samorządowe Powiatu Niżańskiego gratulują Zarządowi LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, pracownikom biura oraz członkom LGD, podjętej inicjatywy, dzięki której pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie wielu nowych działań, na rzecz mieszkańców województwa podkarpackiego, w tym również powiatu niżańskiego.

- Mając na uwadze dotychczasowe inicjatywy i przedsięwzięcia, zrealizowane przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, jestem przekonany, że również ta, przyczyni się w dużym stopniu do rozwoju naszego Powiatu – Starosta Niżański Robert Bednarz.


Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.