obecnie
23° C
jutro
23° C
Czy wybierasz się na wakacje?Ostatnio na forum

 • Muzeum Kedywu Armii Krajow...
  616 wyświetleń
  16 odpowiedzi
 • Hutnik II.
  126 wyświetleń
  11 odpowiedzi
 • Baja Carpathia 2018 odwołany!
  1738 wyświetleń
  5 odpowiedzi
 • Nieruchomości Hiszpania!
  2338 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • 18-stka brata, co kupić?
  4049 wyświetleń
  12 odpowiedzi
 • Czas świątecznych prezentów?
  3037 wyświetleń
  6 odpowiedzi
 • Kupno mieszkania lub domu?
  2092 wyświetleń
  10 odpowiedzi
Przejdź do forum

Wynalazki niżańskiej licealistki wśród najlepszych w Polsce

19 czerwca 2017 15:13, autor: powiat-nisko.pl
Katarzyna Chrapko, uczennica pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, zajęła 1. miejsce w prestiżowym konkursie „Młody Innowator.” Uroczysta gala, podsumowująca dziesiątą, jubileuszową edycję konkursu, odbyła się 5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Uczennica niżańskiego LO zajęła pierwsze miejsce, w kategorii liceów ogólnokształcących, za wykonanie projektu pt.: „Badanie urządzenia i metody dostarczania terapii do serca". Głównym celem i motywacją do prowadzenia przez nią badań, jest chęć niesienia pomocy ludziom, a w szczególności potrzeba stosunkowo niedrogich i nieinwazyjnych sposobów leczenia zawału mięśnia sercowego.

Konkurs organizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT, Towarzystwo Kultury Technicznej, Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Najlepsze prace są przedstawiane na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków. Tematem innowacyjnego projektu jest dowolne rozwiązanie techniczne, które może być udoskonaleniem już istniejącego produktu lub nowym oryginalnym pomysłem na produkt przyszłości nadający się do przemysłowego stosowania.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, a patronat medialny – „Przegląd Techniczny” – najstarsze polskie czasopismo techniczne.

Prace uczniów oceniało liczne grono wybitnych naukowców, specjalistów i inżynierów. Projekty zostały wyróżnione przez jury działające pod przewodnictwem prezes FSN – NOT Ewy Mańkiewicz – Cudny. Innowacyjne rozwiązanie licealistki spotkało się z dużym zainteresowaniem. Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, wiceprezes FSNT – NOT, prof. Michał Szota zaprosił uczennicę na Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków, która odbędzie się w październiku na Politechnice Warszawskiej.
W czasie gali młodą wynalazczynię wspierali dyrektor szkoły Jerzy Stelmach i opiekun naukowo – dydaktyczny Krzysztof Śnieżek.

Do tegorocznych sukcesów Katarzyny Chrapko należy także nagroda za pracę „Wykrywacz smogu elektromagnetycznego i badanie promieniowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych”. Otrzymała ją 9 czerwca podczas uroczystego podsumowania ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczościw Warszawie. Nagrodą było zaświadczenie upoważniające do wstępu na wybrane wyższe uczelnie oraz list gratulacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Za projekt „Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka” nagrodzono ją jedynym w Polsce Honorowym Wyróżnieniem Olimpiad Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Przed licealistką kolejne sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach.
Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.