obecnie
7° C
jutro
4° C
djkubus
Czy obawiasz się wirusa z Wuhan na podkarpaciu?


Ostatnio na forum

 • Passable Site gep
  4 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Good Install gep
  5 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Fitting Plat gep
  5 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Czy marzy Ci się bajeczna ...
  2928 wyświetleń
  4 odpowiedzi
 • Przeciwnicy Przepuszczania...
  5950 wyświetleń
  12 odpowiedzi
 • Czy tylko Ja nie lubię świąt?
  591 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • Targ Staroci na Rozwadowsk...
  5297 wyświetleń
  6 odpowiedzi
Przejdź do forum

Kolejne projekty edukacyjne w szkołach powiatu niżańskiego

9 września 2017 09:34, autor: powiat-nisko.pl
Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański – dyrekcja i nauczyciele – nie ustają w staraniach o ciągłe polepszanie i stwarzanie coraz lepszych, atrakcyjnych warunków nauczania. Dlatego też, przy wsparciu Powiatu Niżańskiego aplikują w kolejnych naborach wniosków i odnoszą sukcesy, ponieważ realizowane będą kolejne projekty edukacyjne.

Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój” realizowany będzie w ramach Działania 9.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niżańskie Centrum Rozwoju w Racławicach.

Wartość projektu wynosi 779 972,62 zł, z czego 701 515,52 zł to kwota dofinansowania, natomiast wkład własny to 78 457,10 zł (wkład niepieniężny).

- Dzięki temu działaniu RCEZ w Nisku otrzyma nowe wyposażenie pracowni komputerowych, elektrycznej oraz mechatronicznej. Uczniowie zostaną objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym, a także będą mogli uczestniczyć w kursach z zakresu podstaw okablowania strukturalnego, technik światłowodowych, inteligentnych systemów alarmowych oraz przygotowawczym na uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i pilota wycieczek – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Ponadto uczniowie wezmą udział w szkoleniach takich jak: projektowanie stron internetowych, obsługa oprogramowania CAD, mechatronika samochodowa oraz wykorzystanie programów komputerowych w rachunkowości. W ofercie są także zajęcia na uczelni wyższej, wizyty w zakładach pracy oraz staże.

Kolejny projekt w RCEZ w Nisku, to kolejny już projekt w ramach Programu Erasmus+. W projekcie Traditions without frontiers. Journey around regional cultures / Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” uczestniczyć będzie 5 szkół z pięciu krajów UE: Słowacja, Litwa, Rumunia, Czechy i Polska.

- Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych (głównie języka angielskiego), lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej oraz lepsze reagowanie na nią. Ponadto zwraca uwagę na tradycję i historię regionalną, bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, nawiązanie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej – wyjaśnia Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel.

W trakcie projektu uczniowie poznają kulturę, zwyczaje, historię państw uczestniczących w projekcie. Zapoznają się z tradycjami regionalnymi, wezmą udział w warsztatach (kulinarnych, rękodzielniczych), zwiedzą miejsca ważne i istotne dla danego regionu. Maksymalna wartość dofinansowania to kwota 20 380 Euro.

Również Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku realizowało będzie projekt w ramach Programu Erasmus+. Projekt „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” (Wyłącz się z sieci – pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!) opiera się na współpracy między szkołami krajów należących do Unii Europejskiej z Polski, Belgii, Łotwy i Rumunii.

- Jego głównym celem jest zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, odejścia od ekranów urządzeń i wyboru alternatywnych form rozrywki, rozwijających ich zainteresowania i pasje oraz integrujących ze środowiskiem rówieśniczym – mówi Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach.

Cele zostaną osiągnięte poprzez wymianę między szkołami, stworzenie bloga, prezentacji na temat szkół, filmów, piosenek i prac artystycznych. Maksymalne dofinansowanie projektu to 27 100 Euro.

- Składam serdeczne gratulacje dla Dyrekcji obydwu szkół oraz nauczycieli, tak bardzo zaangażowanych w poszukiwanie i tworzenie dla młodzieży, która wybiera nasze szkoły, możliwości rozwoju. Szczególne słowa uznania należą się tym nauczycielom, którzy od lat pracują na sukcesy szkół w tym obszarze – nauczycielom RCEZ: Pani Alicji Świder, Pani Grażynie Sucheckiej, Pani Magdalenie Mazurek, Pani Joannie Czubat – Szlendak, Pani Annie Brak, Panu Bartłomiejowi Winogrodzkiemu i Panu Tomaszowi Skoczeniowi oraz nauczycielom LO: Pani Patrycji Pipskiej, Pani Agnieszce Szewczyk i Pani Annie Beetz. To dzięki nim młodzież naszych szkół może korzystać z możliwości, jakie daje uczestnictwo w kolejnych realizowanych przez niżańskie szkoły projektach – powiedział Robert Bednarz, Starosta Niżański.


Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.