obecnie
11° C
jutro
8° C
impulse
Czy wsparłeś/aś w tym roku WOŚP w Stalowej Woli?


Ostatnio na forum

 • Filtry do wody?
  1576 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • potrzebna pilne pomoc!!! l...
  764 wyświetleń
  4 odpowiedzi
 • ortodonta
  680 wyświetleń
  4 odpowiedzi
 • Program do aplikacji webowych
  150 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Prezent na Wielkanoc
  248 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Stanisław Sobieraj.
  26084 wyświetleń
  6 odpowiedzi
 • Beef bar.
  3370 wyświetleń
  19 odpowiedzi
Przejdź do forum

Starosta Niżański odebrał dwie promesy z rąk Wojewody Podkarpackiego

13 kwietnia 2018 16:26, autor: powiat-nisko.pl
Do podkarpackich samorządów trafi ponad 50 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczania osuwisk. Dwie spośród 79 promes otrzymał Powiat Niżański.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał dwie promesy, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pierwszą na kwotę 788.000 zł na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa–Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950” oraz drugą w kwocie 190.000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa–Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa”.

Pierwsza inwestycja polegać będzie na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt. Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego. Dzięki realizacji drugiej inwestycji poprawią się warunki techniczne drogi, co przyczyni się do podwyższenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Cieszymy się z otrzymanych dotacji, ponieważ każde dodatkowe pieniądze pozyskane z zewnątrz, to szansa na kolejne remonty i modernizacje dróg. Dzięki otrzymanym środkom zlikwidujemy szkody powodziowe polegające na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska i oraz przebudujemy kolejny odcinek drogi powiatowej mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Promesy odebrali także inni samorządowcy z województwa podkarpackiego. Wsparcie na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 34 mln zł, otrzymało 41 gmin i 17 powiatów. Otrzymane środki pozwolą na przywrócenie lub przebudowę uszkodzonych dróg, mostów oraz kanalizacji. Zaś w ramach realizacji 26 zadań z zakresu przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków, które powstały w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017, samorządy otrzymały wsparcie w kwocie 16,5 mln zł, które trafiło do 7 powiatów i 14 gmin.

Zaznaczyć należy, że oprócz Powiatu Niżańskiego, promesa na kwotę 2.468.000 zł trafiła do Gminy Krzeszów, na realizację zadania pn. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów” – etap III”.

Zdj.: PUW w Rzeszowie i SP w Nisku


Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.