obecnie
3° C
jutro
4° C
djkubus
Czy uważasz, że w Stalowej Woli jest problem smogu?


Ostatnio na forum

 • Wesele.
  2419 wyświetleń
  7 odpowiedzi
 • Filmy na laptopie
  246 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Prezent dla dziewczyny
  497 wyświetleń
  3 odpowiedzi
 • Kino Helios - Stalowa Wola.
  3133 wyświetleń
  21 odpowiedzi
 • Fenomen Jarosława Kaczyńsk...
  2806 wyświetleń
  12 odpowiedzi
 • Przeciwnicy Przepuszczania...
  1892 wyświetleń
  8 odpowiedzi
 • Cyrk bez zwierząt?
  2488 wyświetleń
  10 odpowiedzi
Przejdź do forum

Zajęcia Klubowe w WTZ - program finansowany ze środków PFRON

10 lipca 2018 08:08, autor: powiat-nisko.pl
Powiat Niżański informuje o rozpoczęciu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Poniżej znajdują się informacje o programie oraz wzór wniosku podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów terapii zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia lub poważnie utrudnia aktywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Sieć placówek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) na terenie kraju stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy. Wdrożenie i realizacja rządowego programu „Za życiem”, a także związane z nim zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzyły zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych przez podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

CELE PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

BENEFICJENCI PROGRAMU

Beneficjentami programu są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 • PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać corocznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

W związku z uruchomieniem programu w 2018 r. termin składania wniosków przez podmioty prowadzące WTZ upływa w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej PFRON z informacjami na temat programu oraz wzór wniosku o dofinansowanie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Wniosek
Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.