obecnie
9° C
jutro
13° C
 djkubus
Czy korzystasz z 500 plus?


Ostatnio na forum

 • Konferencje śmiesznej opoz...
  1466 wyświetleń
  14 odpowiedzi
 • Uwaga! Uwaga!
  1243 wyświetleń
  9 odpowiedzi
 • Banda - zjebów spod Gondoli?
  149 wyświetleń
  11 odpowiedzi
 • Stalowowolscy pedalarze!!!
  127 wyświetleń
  9 odpowiedzi
 • Czy Stowarzyszenie Nasze M...
  2016 wyświetleń
  16 odpowiedzi
 • Housekeeping work new-york
  86 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • UBywatele Stalowowolskie ...
  1581 wyświetleń
  16 odpowiedzi
Przejdź do forum

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

9 sierpnia 2019 14:00, autor: powiat-nisko.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że Powiat Niżański w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dla osób z dysfunkcja narządu słuchu2. Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego4. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. (dotyczy to wszystkich obszarów Modułu I).Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.Wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 należało składać w terminie do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków Modułu II).

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 należy składać w terminie do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków Modułu II).Szczegółowe informacje odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: (15) 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr-nisko.pl w zakładce: „Aktywny samorząd”.


Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.